Kwasowa Grota Heroes VIIMight & Magic XHeroes III - Board GameHorn of the AbyssHistoria Światów MMSkarbiecCzat
Cmentarz jest opustoszały
Witaj nieznajomy.
rejestracjalogowanieRSSFB

Bonusy

Pierwszą i podstawową rzeczą, jaką musi zrobić ktoś, kto chce zrozumieć VCMI jest opanowanie formatki Bonus. Jest ona najbardziej podstawową częścią kodowania kwestii takich jak zdolności bohaterów, jednostek itp.

Opis zawartości


Wygląda dość strasznie, jednak w praktyce jest prostsze niż się wydaje. Tyle w kwestii wyglądu całości. Ale z pewnością jesteś ciekaw, co kryje się po poszczególnymi wartościami? Służę pomocą:

 • Na sam początek wartość najważniejsza. Jest ona równocześnie jedyną obowiązkową wartością. Definiuje ona całość działania danego bonusa i przez to przyjmuje pewne specyficzne, predefiniowane wartości, których pełną listę można znaleźć poniżej. Definiuje ona konieczność wykorzystania innych składników kodu.


 • Bonusy ogólne

  Oznaczenie bonusuDodatkowe parametryUwagi
  NONE-Pusty typ
  MORALEvalZwiększa morale o podaną wartość
  LUCKvalZwiększa szczęście o podaną wartość
  MAGIC_SCHOOL_SKILL subtype
  val
  Umożliwia rzucanie zaklęć ze szkoły magii o podanym subtypie0 - wszystkie
  1 - ogień
  2 - powietrze
  4 - woda
  8 - ziemia
  na danym poziomie (val). Efekt analogiczny do magicznych równin.
  NO TYPE-Pusty typ
  DARKNESSvalBohatera na mapie przygód otacza ciemność o promieniu val
  MOVEMENTvalZwiększa zasięg ruchu na mapie przygód o val (zwykła kratka = 100). Działa na lądzie i wodzie


  Bonusy bohaterów

  Oznaczenie bonusuDodatkowe parametryUwagi
  LAND_MOVEMENTvalZwiększa zasięg ruchu na mapie przygód o val (zwykła kratka = 100). Działa na lądzie
  SEA_MOVEMENT valZwiększa zasięg ruchu na mapie przygód o val (zwykła kratka = 100). Działa na wodzie
  WATER_WALKINGsubtypeUmożliwia poruszanie się po wodzie w sposób określonym przez subtype1 - bez kary
  2 - z karą
  FLYING_MOVEMENTsubtypeUmożliwia latanie bohaterowi w sposób określonym przez subtype1 - bez kary
  2 - z karą
  .
  PRIMARY_SKILLsubtype
  additional info
  Daje określoną premię do umiejętności określonej przez subtypeTODO. Additional info1 - walka wręcz
  2 - walka na dystans
  określa (jeśli podane) sytuację, gdzie się ją stosuje
  SIGHT_RADIOUS valZwiększa zasięg widzenia bohatera o wartość val
  MANA_REGENERATION valIlość dziennie regenerowanej many
  FULL_MANA_REGENERATION -Przywraca 100% many każdego dnia
  NONEVIL_ALIGNMENT_MIX -Można mieszać dobre i neutralne oddziały w armii bez straty morale (jak Anielski Sojusz)
  SECONDARY_SKILL_PREMY subtype
  val
  Umiejętność podana przez subtype jest efektywniejsza o procent podany przez val
  SURRENDER_DISCOUNT valZwiększa opłatę za poddanie się o procent podany przez val
  IMPROVED_NECROMANCY subtypeEfekt pozwala na wskrzeszanie jednostek innych niż szkielety, jeśli poda się je poprzez subtype
  SPECIAL_SECONDARY_SKILL subtype
  additional info
  Specjalizacja w umiejętności danej przez subtype o ilość procentów podanych w additional info
  SPECIAL_SPELL_LEV subtype
  additional info
  Specjalizacja w zaklęciu danym przez subtype o ilość procentów podanych w additional info
  SPELL_DAMAGE valZwiększa obrażenia zaklęć o daną ilość procent
  SPECIFIC_SPELL_DAMAGE subtype
  val
  Zwiększa obrażenia danego zaklęcia o daną wartość (jak Luna/Ciele)
  SPECIAL_BLESS_DAMAGE subtype
  val
  Zwiększa skuteczność zaklęcia (błogosławieństwa, jeżeli nie podano subtype) o daną wartość val (wyrażoną w procentach) co poziom
  MAXED_SPELL subtypeZaklęcie o id podanym poprzez subtype ma efekt jakby rzucane było z ekspercką zdolnością (nie działa to na zasięg)
  SPECIAL_PECULIAR_ENCHANT val
  subtype
  Błogosławieństwa i klątwy z id podanym jako val są rzucane z mocą zależną od poziomu jednostki
  subtype jest równe 0 lub 1 (dla efektu Coroniusa)
  SPECIAL_UPGRADE val
  addInfo
  Pozwala na ulepszenia jednostki o id podanym val do jednostki podanej jako addInfo


  Bonusy artefaktów

  Oznaczenie bonusuDodatkowe parametryUwagi
  AIR_SPELL_DMG_PREMY,
  EARTH_SPELL_DMG_PREMY,
  FIRE_SPELL_DMG_PREMY,
  WATER_SPELL_DMG_PREMY
  -To jest bonus do obrażeń do zaklęć powietrza/wody/ziemi/ognia
  BLOCK_MORALE,
  BLOCK_LUCK
  -Blokuje morale/szczęście
  SPELLsubtype
  val
  Bohater uczy się zaklęcia o id podanym poprzez subtype, nawet wtedy gdy zaklęcie jest zablokowane przez mapę. Przez wartośc val okresla się poziom zaklęcia
  SPELLS_OF_LEVEL subtype - level
  val - skill level
  Bohater zna wszystkie zaklęcia poziomu podanego przez subtype na poziomie umiejętności podanej przez val
  FIRE_SPELLS,
  AIR_SPELLS,
  WATER_SPELLS,
  EARTH_SPELLS
  -Wszystkie zaklęcia z tych szkół magii zostają dodane do księgi zaklęć
  GENERATE_RESOURCE subtype
  val
  Generuje wybrany zasób o id podanym poprzez subtype. Wartością val określamy ilość tego zasobu dziennie
  CREATURE_GROWTHsubtype
  val
  Dla artefaktów legionowych. Zwiększa przyrost jednostek o wartość val. Można określić poziom jednostek przez subtype
  CREATURE_GROWTH_PERCENT valZwiększa przyrost jednostek we wszystkich miastach o podany procent val
  ENEMY_CANT_ESCAPE -Wróg nie może uciec z pola bitwy
  NEGATE_ALL_NATURAL_IMMUNITIES-Jednostki odporne na magię tracą tę właściwość
  OPENING_BATTLE_SPELL subtype
  val
  Na początku bitwy rzuca zaklęcie na poziomie ekspert o id podanym poprzez subtype o mocy określonej przez val
  FREE_SHIP_BOARDING-Nie ma straty punktów ruchu przy wchodzeniu i schodzeniu ze statku
  WHIRLPOOL_PROTECTION -Chroni armię bohatera przed wirami


  Bonusy jednostek

  Oznaczenie bonusuDodatkowe parametryUwagi
  STACK_HEALTH-Ilość punktów życia
  STACKS_SPEED -Szybkość jednostki
  CREATURE_DAMAGE subtypeIlość obrażeń jednostki opisanej przez wartość subtype (przy niedokładnej ilości wpisujemy np: "min"=3, "max"=5)
  SHOTS-Ilość strzał jednostki. Przykład: "SHOTS" : 13
  EXP_MULTIPLIERvalIlość doświadczenia jaką dostaje jednostka/dowódca. Podstawowa wartość val wynosi 100
  NON_LIVING-Jednostka jest nieożywiona (tak jak na przykład Gargulec)
  UNDEAD -Jednostka jest nieumarła (tak jak jednostki Nekropolii)
  DRAGON_NATURE -Jednostka jest smokiem
  KING1, KING2, KING3 -Podatność na czar pogromca: podstawowy, zaawansowany, mistrzowski
  FEARLESS -Odporność na strach
  NO_LUCK -Jednostka nie ma szczęścia
  NO_MORALE -Jednostka nie ma morale
  SELF_MORALE -Jednostka ma wysokie morale (jak na przykład Minotaur)
  SELF_LUCK-Jednostka ma wysokie szczęście (jak na przykład Niziołek)
  FLYING subtype Daje możliwość lotu jednostce, opisanego przez wartość subtype 0 - zwykłe
  1 - teleport
  SHOOTER -Jednostka jest strzelająca. Jak opisać ilość strzał napisane jest wyżej
  CHARGE_IMMUNITY-Odporność na szarżę (jak Pikinierzy)
  ADDITIONAL_ATTACK -Dodatkowy atak jednostki
  UNLIMITED_RETALIATIONS -Jednostka zawsze kontratakuje
  ADDITIONAL_RETALIATION valDodatkowa kontry podane wartością val
  JOUSTING -Umiejętność szarży Championów
  HATE subtype
  val
  Nienawiść naszej jednostki do jednostki o id podanym poprzez subtype. Dodatkowe obrażenia z tym związane (procentowe) określamy przez val
  SPELL_LIKE_ATTACK subtype
  val
  Jednostka atakuje zaklęciem o id podanym poprzez subtype i poziomie przez val, ale obrażenia są związane z jednostką, a nie zaklęciem (przykład Gog, Lisz)
  THREE_HEADED_ATTACK -Atak 3 przyległych jednostek (jak Cerber)
  ATTACKS_ALL_ADJACENT -Atak wszystkich dookoła (jak Hydra)
  TWO_HEX_ATTACK_BREATH -Atak przez 2 heksy (jak Smoki)
  RETURN_AFTER_STRIKE -Jednostka wraca na miejsce po ataku
  ENEMY_DEFENCE_REDUCTION valZmniejsza wartość obrony wroga o wartość zapisaną przez val
  GENERAL_DAMAGE_REDUCTION subtype
  val
  To jest redukcja otrzymywanych obrażeń - Subtype1 - działą tylko wręcz
  2 - działa tylko na dystans
  . Val określa procent blokowanych obrażeń
  GENERAL_ATTACK_REDUCTION subtype
  val
  Zaczarowana istota ma mniejszy atak podany procentem przez val. Subtype określa czy tyczy się on walki wręcz (0), strzelania (1) czy obydwóch (-1)
  DEFENSIVE_STANCE valUmiejętność z Woga - bonus wartości obrony podczas defensywy o podaną wartość val
  NO_DISTANCE_PENALTY -Brak kary za dystans podczas ataku na odległość
  NO_MELEE_PENALTY -Brak kary za walkę wręcz (dotyczy jednostki strzelającej)
  FREE_SHOOTING -Brak wszelkiej kary za przeszkody podczas ataku na odległość (tak jak Strzelcy)
  NO_WALL_PENALTY -Brak kary za atak przez mury
  FREE_SHOOTING -Brak wszelkiej kary za przeszkody podczas ataku na odległość (tak jak Strzelcy)
  BLOCKS_RETALIATION -Blokuje kontry
  CATAPULT -Może atakować mury
  CHANGES_SPELL_COST_FOR_ALLY valZmniejsza koszty rzucania zaklęć o wartość wyrażoną przez val
  CHANGES_SPELL_COST_FOR_ENEMY valZmniejsza koszty rzucania zaklęć wroga o wartość wyrażoną przez val
  SPELL_RESISTANCE_AURA valAura odporności na zaklęcia, val daje procentową szansę dla przylegających stworzeń na odparcie zaklęcia
  HP_REGENERATIONvalJednostce co rundę regenerują się punkty życia o wartość wyrażoną przez val
  FULL_HP_REGENERATION SubtypeIstota na początku tury wraca do pełni zdrowia. Subtype określa animację: 0 - jak troll, 2 - jak zjawa
  MANA_DRAINvalCo turę wysysa wrogiemu bohaterowi manę o wartość podaną poprzez val
  MANA_CHANNELING valPrzekazuję pewien procent many wrogiego bohatera, wyrazony wartością val( jak chochlik)
  LIFE_DRAIN valWysysywanie życia, val określa procent leczenia na podstawie zadanych obrażeń
  DOUBLE_DAMAGE_CHANCE valSzansa na podwójnie punktowany atak, wyrażona poprzez val (jak Upiorny rycerz)
  FEAR-Wzbudza strach
  HEALER -Leczy jednostkę na początku swej tury
  FIRE_SHIELD -Tarcza ognia
  MAGIC_MIRROR valPrzy rzucaniu zaklęcia na jednostkę - jest procentowa szansa val na przekierowanie zaklęcia na losową inną jednostkę
  ACID_BREATH valZionięcie kwasem
  DEATH_STARE subtype
  val
  Po ataku ma val procent szansy na zabicie wrogów w zaatakowanym oddziale o maksymalnej ilości równej ilości atakujących jednostek przy subtype = 0
  SPELLCASTER subtype
  val
  additional info
  Jednostka zyskuje zdolność do rzucenia zaklęcia podanego poprzez subtype ze znajomością szkoły podanej przez value i z szansą na powodzenie podaną poprzez addInfo w procentach. SPECIFIC_SPELL_POWER, CREATURE_SPELL_POWER i CREATURE_ENCHANT_POWER są wykorzystywane do określania siły zaklęcia
  ENCHANTER subtype
  val
  additional info
  Co ilość tur podanych przez addInfo, począwszy od pierwszej, jednostka automatycznie rzuca zaklęcie podane przez subtype o znajomości szkoły val na wszystkie możliwe jednostki
  RANDOM_SPELLCASTERvalRzuca losowe zaklęcie na poziomie podanym przez val (jak Dżin)
  SPELL_AFTER_ATTACK subtype
  val
  Po ataku jednostka ma val szans na rzucenie zaklęcia podanego przez subtype. addInfo niesie ze sobą dwie informacje: wynik dzielenia bez reszty to zasięg rzucania zaklęcia (1 - tylko na dystans, 2 - tylko na wręcz, 0 - na wszystko), a reszta z dzielenia to poziom znajomości zaklęcia
  SPELL_BEFORE_ATTACK subtype
  val
  Przed atakiem jednostka ma val szans na rzucenie zaklęcia podanego przez subtype. addInfo niesie ze sobą dwie informacje: wynik dzielenia bez reszty to zasięg rzucania zaklęcia (1 - tylko na dystans, 2 - tylko na wręcz, 0 - na wszystko), a reszta z dzielenia to poziom znajomości zaklęcia
  CASTS -Czas trwania zaklęć jednostki.
  SPECIFIC_SPELL_POWER subtype
  val
  Efektywna moc zaklęć oddziału wynosi val
  razy ilość jednostek w oddziale na zaklęcia podane przez subtype
  CREATURE_SPELL_POWER valOddział ma moc zaklęć podaną przez val na każdą jednostkę, ale podzieloną przez 100
  CREATURE_ENCHANT_POWER-Wykorzystywane do określania siły zaklęcia.
  DAEMON_SUMMONING subtype
  val
  Wskrzesza jednostkę podaną przez subtype z ciał poległych. Val wo ilość hp na jednostkę
  REBIRTH subtype
  val
  Procent życia wskrzeszanych, gdy oddział umrze, subtype równe 1 powoduje wskrzeszenie minimum jednej jednostki
  ENCHANTED-Oddział jest stale pod wpływem zaklęcia podanego przez subID o znajomości szkoły podanej przez val, lub, jeżeli val jest większy niż 3, to o val-3, lecz zaklęcie jest masowe
  LEVEL_SPELL_IMMUNITY valJednostka jest odporna na zaklęcia o poziomie podanym przez val i niższe
  MAGIC_RESISTANCE valOdporność na magię o procent podany przez val
  SPELL_DAMAGE_REDUCTION subtype
  val
  Redukcja o val procent na obrażenia od zaklęć ze szkoły podanej przez subtype (-1 - wszystkie, 0 - powietrze, 1 - ogień, 2 - woda, 3 - ziemia
  MORE_DAMAGE_FROM_SPELL subtype
  val
  Cel otrzymuje więcej obrażeń od zaklęcia podanego przez subtype o procent podany przez val
  FIRE_IMMUNITY,WATER_IMMUNITY, EARTH_IMMUNITY, AIR_IMMUNITY subtype
  Odporność na zaklęcia z danej szkoły magii. Subtype określa, czy na wszystkie zaklęcia (0), wszystkie prócz pozytywów (1), tylko na raniące
  MIND_IMMUNITY -Odporność na zaklęcia umysłu
  SPELL_IMMUNITY subtype
  addInfo
  Niewrażliwość na zaklęcie podane przez subtype, addInfo określa czy tę odporność można rozproszyć (0) lub nie (1)
  DIRECT_DAMAGE_IMMUNITY -Jednostka jest niewrażliwa na zaklęcia zadające obrażenia.
  RECEPTIVE -Jednostka może zostać zaczarowana przez pozytywne zaklęcia niezależnie od swych odporności


  Bonusy zaklęć

  Oznaczenie bonusuDodatkowe parametryUwagi
  POISON valEfekt zaklęcia Trucizna, val określa poziom, z którego efekt będzie brany
  SLAYER valEfekt zaklęcia Pogromca, val określa poziom, z którego efekt będzie brany
  BIND_EFFECT -Brak działania, stosowany jako oznaczenie w przypadku konstruowania zaawansowanych efektów
  FORGETFULL -Efekt zaklęcia zapomnienie, Val określa poziom, z którego efekt będzie brany
  NOT_ACTIVE -Nieaktywny bonus
  ALWAYS_MINIMUM_DAMAGE subtype
  val
  additional info
  Jednostka zawsze zadaje minimalne obrażenia, subtype określa typ ataku: wszystkie (-1), wręcz (0) lub dystans (1). Nadto addInfo określa o ile procent obniżone będą te obrażenia
  ALWAYS_MAXIMUM_DAMAGE subtype
  val
  additional info
  Jednostka zawsze zadaje maksymalne obrażenia, subtype określa typ ataku: wszystkie (-1), wręcz (0) lub dystans (1). Nadto addInfo określa o ile procent obniżone będą te obrażenia
  ATTACKS_NEAREST_CREATURE -Atakuje najbliższe stworzenie
  IN_FRENZY -Cel jest pod wpływem berserka
  HYPNOTIZED -Cel jest pod wpływem hipnozy
  NO_RETALIATION -Jednostka nie wywołuje odwetu

  Modding z Lulu
  Jestem Lulu i pokażę Ci jak się bawi tymi wspaniałymi zabawkami, które tu znajdziesz.
  Chodźmy się bawić!
  Zacznijmy od bardzo prostej rzeczy. Chcemy, by nasza laleczka była smokiem. Uwielbiam smoki, one są takie wspaniałe i majestatyczne! Zatem naprzód!
  W pliku genetycznym naszej laleczki szukamy szufladki abilities:
  [
  ]
  .
  Pomiędzy te śliczne nawiasy kwadratowe wpisujemy:
  "myLittleDragon:_FlyingIsMagic": <-jest to nazwa naszego bonusu. Fachowo nazywałoby się to klasą, ale my się na razie bawimy...
  Następnie otwieramy zgrabne nawiasy klamrowe i zapisujemy w nich: {
  "type": "DRAGON_NATURE"
  }

  Brawo! Nasza laleczka jest teraz smokiem według realiów świata Antagarichu... I nie jest ważne, że wygląda jak czarna salamandra ze skrzydłami...
 • Drugą ważną kwestia jest subtype. Jest to najczęściej tak zwany string - ciąg znaków, ale również czasem może przyjmować postać liczby.
 • Najczęściej do tworzenia stringów wykorzystuje się prefix i affix, zaś sama konstrukcja jest następująca: PREFIX.AFFIX, kropka pomiędzy jest bardzo ważna. Poniżej przedstawiono najważniejsze prefiksy:

 • creature
 • artifact
 • skill
 • resource
 • hero
 • faction
 • spell
 • primSkill

 • Ale co w takim razie jest tym affiksem? Wszystko, co pasuje do danej kategorii. dla przykładu poniżej podajemy listy dla:
  skill
  pathfinding

  archery
  logistics
  scouting
  diplomacy,
  navigation
  leadership
  wisdom
  mysticism
  luck
  ballistics
  eagleEye
  necromancy
  estates
  ireMagic
  airMagic
  waterMagic
  earthMagic
  scholar
  tactics
  artillery
  learning
  offence
  armorer
  intelligence
  sorcery
  resistance
  firstAid

  resource
  wood

  ore
  mercury
  sulfur
  crystal
  gems
  gold
  mithril

  primSkill
  attack

  defence
  spellpower
  knowledge

  Modding z Lulu
  Jestem Lulu i pokażę Ci jak się bawi tymi wspaniałymi zabawkami, które tu znajdziesz.
  Chodźmy się bawić!
  To może zajmijmy się czymś ciekawszym... Czymś, co działa na zaklęcia rzucane przez naszego lalkarza i na którą nasza laleczka ma wpływ. Wróćmy do szufladki abilities:
  [
  ]
  i wpiszmy tam "LordOfTheBless":, jest to nazwa naszej umiejętności. Teraz, ponownie, otwieramy nawiasy klamrowe i zapisujemy w nich:
  {
  "type": "MAXED_SPELL";
  "subtype": "spell.bless"
  }
  .
  Co daje to naszej laleczce? Niiiic. Ona będzie tak samo pożyteczna dla niej, jak dla mnie pożyteczne są pytania ludzi o moja heterochromię i po co mi to...
  Nie, nasza laleczka nic z tego nie będzie mieć. Ale jeżeli jakiś lalkarz weźmie naszą laleczkę w obroty... Będzie mógł rzucać błogosławieństwo z najwyższą możliwą skutecznością! Ale jest mały haczyk... ten efekt nie ma wpływu na rozmiar... zakresu zaklęcia. Czyli lalkarz bez mistrzowskiej zdolności chlapania nie będzie mógł rozchlapać tego na wszystkie swoje jednostki.
  Ale to jest niska cena za taką moc, czyż nie?
 • Kolejną ważną kwestią do dodania jest val. Jest to... liczba! Tak, tak, wiem, że to jest zaskakujące, ale jest to liczba bezpośrednio związana z danym parametrem. Jest on obsługiwany przez valueType, o czym będzie potem. Na razie przyjrzyjmy się przykładowi:

 • Modding z Lulu
  Jestem Lulu i pokażę Ci jak się bawi tymi wspaniałymi zabawkami, które tu znajdziesz.
  Chodźmy się bawić!
  Właśnie wróciłam z wakacji w Czarnobylu, cudowna atmosfera, wspaniałe zwierzątka, przepiękne roślinki, tylko ludzie jacyś tacy smutni i przygaszeni. Nudziarze! Chciałabym, by nasze laleczki też mogły tworzyć taką cudowną atmosferę!
  Zatem znów wchodzimy w geny naszej laleczki i szukamy abilities:
  [
  ].
  Teraz dopiero się zaczyna zabawa! Tradycyjnie, zaczynamy nazwą zdolności: "theHumanspawnShallPerishInFlames:" Następnie piszemy: {
  "type": "SPELLCASTER",
  "subtype": "spell.armageddon",
  "val": 3,
  "addInfo": 100
  };

  Co daje to naszej laleczce? Możliwość rzucania armageddonu z ekspercką znajomością i ze 100% szansy na powodzenie!
  Dobrze, ale... jak określimy siłę zaklęcia? W ten sposób:"bringMeMagicAndThePower":
  {
  "type": "SPECIFIC_SPELL_POWER",
  "val": 1,
  "subtype": "spell.armageddon"
  }

  Dzięki temu każda nasza laleczka będzie mieć dawać swemu oddziałowi jeden punkt mocy magicznej dla armageddonu! Będzie gorąco, może nawet za gorąco... bo przecież nasze laleczki same się w tej temperaturze usmażą, a tego byśmy nie chcieli, byłabym smutna!
  Dlatego dodamy coś takiego: "IAmHot":
  {
  "type": "FIRE_IMMUNITY",
  "subtype": 0
  }

  I nasza laleczka jest zupełnie niewrażliwa na ogień! Będzie się mogła wręcz opalać w płomieniach, które ściągnie z niebios, uważam to za słodkie!
 • Teraz skupmy się na tym, jak wykorzystać val. Do tego służy valueType. Można tam umieścić dokładnie sześć opcji:

 • ADDITIVE_VALUE
  BASE_NUMBER
  PERCENT_TO_ALL
  PERCENT_TO_BASE
  INDEPENDENT_MAX
  INDEPENDENT_MIN

  Ale co która opcja daje? Są one powiązane całym równanie, które zaraz ujrzycie, ale:
 • ADDITIVE_VALUE powoduje, że bonus będzie się nakładał po każdorazowym wystąpieniu efektu;
 • BASE_NUMBER to domyśla opcja, jest to po prostu sztywna wartość danej cechy;
 • PERCENT_TO_ALL dana wartość powiększa całość bonusu o zadany procent (wartość ujemna zmniejsza);
 • PERCENT_TO_BASE dana wartość powiększa wyłącznie BASE_NUMBER o zadany procent (wartość ujemna zmniejsza);
 • INDEPENDENT_MAX jeżeli wynik równania jest większy od zadanej wartości - bonus jest dawany przez zadaną wartość;
 • INDEPENDENT_MIN jeżeli wynik równania jest mniejszy od zadanej wartości - bonus jest dawany przez zadaną wartość.

 • Całe to mityczne równanie wygląda następująco:
  ((BASE_NUMBER * (100 + PERCENT_TO_BASE) / 100) + ADDITIVE_VALUE) * (100 + PERCENT_TO_ALL) / 100

  Wynik tego równania jest porównywany z INDEPENDENT_MAX i INDEPENDENT_MIN, a następnie obcinany w zależności od tego czy jest większy.

  Modding z Lulu
  Jestem Lulu i pokażę Ci jak się bawi tymi wspaniałymi zabawkami, które tu znajdziesz.
  Chodźmy się bawić!
  Ty, tak, Ty! Wiem, że to Grota i tak dalej, ale mógłbyś mi spojrzeć w oczy! Tak, mam je nieco wyżej. Musisz szerzej spojrzeć na świat, szerzej!
  Chyba będzie trzeba Ci coś dopisać do genotypu... poczekaj no chwilę...
  O, już, masz coś nowego: {"type": "SIGHT_RADIOUS",
  "val": 3,
  }

  To powinno Ci zwiększyć zasięg widzenia o trzy jednostki. Metry. Cale. Czy jak to nazywasz...
  Albo nie... Mam lepszy pomysł... Dostaniesz... {"type": "SIGHT_RADIOUS",
  "val": 50,
  "valueType": "PERCENT_TO_ALL"
  }
  Tak, to Ci da zasięg widzenia o połowę większy. To będzie znacznie lepsze.
 • Teraz porozmawiajmy o długości działania danej zdolności/efektu. Służy do tego duration. Można zapisać tę formułkę w dwa sposoby:

 • "duration": "DURATION"
  "duration": ["DURATIONA", "DURATIONB",...]

  Po raz kolejny mamy możliwość podania jednej z kilku opcji:

  PERMANENT
  ONE_BATTLE
  ONE_DAY
  ONE_WEEK
  N_TURNS
  N_DAYS
  UNITL_BEING_ATTACKED
  UNTIL_ATTACK
  STACK_GETS_TURN
  COMMANDER_KILLED

  Każda ta opcja daje inny efekt:
 • PERMANENT - bonus jest stały, działa na wieki wieków;
 • ONE_BATTLE - bonus działa do końca bitwy, w której go nadano;
 • ONE_DAY - bonus działa do końca dnia, w którym go nadano;
 • ONE_WEEK - bonus działa do niedzieli tygodnia, w którym go nadano, włącznie;
 • N_TURNS - bonus działa N tur i jest wykorzystywany podczas bitew, wartość N jest brana z odpowiedniego parametru powiązanego z danym sposobem nadawania bonusu, na przykład dla bonusu nakładanego poprzez zaklęcie: N będzie podawane przez siłę zaklęć. Ale może być też określanie przez turns;
 • N_DAYS - analogicznie do poprzednika, ale działa na dni;
 • UNITL_BEING_ATTACKED - efekt zanika po tym, jak cel zostanie zaatakowany i wyprowadzi kontratak;
 • UNTIL_ATTACK - efekt zanika po tym, jak cel zaatakuje i zostanie w niego wyprowadzony kontratak;
 • STACK_GETS_TURN - trwa aż do uzyskania przez oddział swej tury podczas walki;
 • COMMANDER_KILLED - trwa do śmierci dowódcy.
 • Następnie możemy określić źródło danego bonusu, do tego służy sourceType i sourceID. W tej pierwszej części określamy jaki typ wywołuje bonus, a w drugiej - co konkretnie wywołuje go.

 • ARTIFACT
  ARTIFACT_INSTANCE
  OBJECT
  CREATURE_ABILITY
  TERRAIN_NATIVE
  TERRAIN_OVERLAY
  SPELL_EFFECT
  TOWN_STRUCTURE
  HERO_BASE_SKILL
  SECONDARY_SKILL
  HERO_SPECIAL
  ARMY
  CAMPAIGN_BONUS
  SPECIAL_WEEK
  STACK_EXPERIENCE
  COMMANDER
  GLOBAL_EFFECT
  OTHER

  Co co daje? Oto lista:
 • ARTIFACT - bonus pochodzi z artefaktu;
 • ARTIFACT_INSTANCE - bonus pochodzi ze złożenia artefaktu;
 • OBJECT - bonus pochodzi z danego obiektu na mapie;
 • CREATURE_ABILITY - bonus pochodzi ze zdolności danej jednostki;
 • TERRAIN_NATIVE - bonus pochodzi ze stąpania po terenie natywnym;
 • TERRAIN_OVERLAY - bonus pochodzi ze stąpania po danym terenie;
 • SPELL_EFFECT - bonus pochodzi z efektu danego zaklęcia, jest przez nie wywiływany;
 • TOWN_STRUCTURE - bonus pochodzi z danego budynku miasta;
 • HERO_BASE_SKILL - bonus pochodzi z podstawowej zdolności bohatera;
 • SECONDARY_SKILL - bonus pochodzi ze zdolności bohatera;
 • HERO_SPECIAL - bonus pochodzi ze spacjelizacji bohatera;
 • ARMY - bonus pochodzi z armii, jeje jednostek;
 • CAMPAIGN_BONUS - bonus pochodzi z bonusu kampanijnego;
 • SPECIAL_WEEK - bonus pochodzi ze specjalnego tygodnia;
 • STACK_EXPERIENCE - bonus pochodzi z doświadczenia oddziału;
 • COMMANDER - bonus pochodzi z dowódcy;
 • GLOBAL_EFFECT - bonus pochodzi ze świata, ma zasięg głobalny;
 • OTHER - bonus pochodzi z... innych źródeł.
 • effectRange to bardzo krótka część, określa ona jedynie to, jak daleko efekt będzie działać. Wchodzą tu jedynie cztery krótkie wartości:

 • NO_LIMIT
  ONLY_DISTANCE_FIGHT
  ONLY_MELEE_FIGHT
  ONLY_ENEMY_ARMY

  Ich efekt jest prosty i skuteczny:
 • NO_LIMIT - Zasięg będzie nieskrępowany;
 • ONLY_DISTANCE_FIGHT - bonus będzie aktywowany wyłącznie podczas walki dystansowej;
 • ONLY_MELEE_FIGHT - bonus będzie aktywowany wyłącznie podczas walki wręcz;
 • ONLY_ENEMY_ARMY - bonus będzie oddziaływać na wroga.
 • Przedostatnim punktem, który musimy zrealizować jest limiter. Jak sama nazwa wskazuje - określa on ograniczenia dla danego bonusu, nie pozwala mu się na rozpowszechnienie tam, gdzie nie chcemy. Zasadniczo możemy limiter ograniczać do wartości już istniejącej, predefiniowanej. W taki wariancie mamy trzy możliwości:

 • SHOOTER_ONLY
  DRAGON_NATURE
  IS_UNDEAD

  Ich znaczenie jest raczej oczywiste:
 • SHOOTER_ONLY - bonus działa wyłącznie na strzelców;
 • DRAGON_NATURE bonus działa wyłącznie na smoki (z DRAGON_NATURE );
 • IS_UNDEAD bonus działa wyłącznie na nieumarłych (z UNDEAD ).

 • Na szczęście można zapisać to również w bardziej zaawansowanej formie, wtedy bonus działa wyłącznie przy spełnieniu danego warunku:

  HAS_ANOTHER_BONUS_LIMITER
  CREATURE_TYPE_LIMITER

  W tym przypadku struktura kodu jest bardziej skomplikowana, bo oprócz jednego z powyższej dwójki w nawiasach klamrowych należy podać również parametry.
  Dla HAS_ANOTHER_BONUS_LIMITER należy podać jeszcze typ wymaganego bonusa i (opcjonalnie) jego subtype.

  Dla CREATURE_TYPE_LIMITER należy podać jeszcze typ wymaganego bonusa i (opcjonalnie) jego nazwę jednostki i logiczną wartość prawda fałsz czy bonus ma również działać na ulepszenia.

  Modding z Lulu
  Jestem Lulu i pokażę Ci jak się bawi tymi wspaniałymi zabawkami, które tu znajdziesz.
  Chodźmy się bawić!
  Równość nie istnieje, wszyscy o tym wiemy. Dlaczego więc niektóre nadzwyczajne cechy mają być nadawane wszystkim laleczkom? Przecież to byłoby potwornie nielogiczne!
  Wspominałam, że lubię smoki? Chcę dać zatem efekt wyjątkowy dla nich! Czyli... co muszę zrobić? Do materiału naszej zdolności dodajemy bardzo ważną część: "limiters": [ "DRAGON_NATURE" ]
  Fajnie? Pewnie! Ale możemy zrobić to również w inny sposób. Dajmy teraz nasz efekt wszystkim istotom, które... mogą się teleportować! Dodajemy zatem:
  "limiters": [ {
  "type":"HAS_ANOTHER_BONUS_LIMITER",
  "parameters": [ "FLYING ", 1]
  } ]

  A może teraz dajmy tę cechę konkretnej jednostce? Na przykład... rdzawemu smokowi? Naprzód, piszemy: "limiters": [ {
  "type":"CREATURE_TYPE_LIMITER",
  "parameters": [ "rustDragon", false]
  } ]
 • Została ostatnia kwestia: propagator. Pozwala on na rozniesienie bonusu na... pewną grupę. Określamy to przez:

 • BATTLE_WIDE
  VISITED_TOWN_AND_VISITOR
  PLAYER_PROPAGATOR
  TEAM_PROPAGATOR
  HERO
  GLOBAL_EFFECT

  Co one dają?
 • BATTLE_WIDE - bonus działa na obie strony biorące udział w bitwie;
 • VISITED_TOWN_AND_VISITOR - oddziałuje na miesto odwiedzane przez noszącego artefakt niczym elementy Statuy Legion;
 • PLAYER_PROPAGATOR - bonus działa na wszystko posiadane przez danego bohatera, jak Statua Legionu;
 • TEAM_PROPAGATOR - jak wyżej, ale działa na całą drużynę;
 • HERO - bonus oddziałuje na bohatera;
 • GLOBAL_EFFECT - bonus jest globalny, działa na wszystko, na co tylko może.

 • © 2003-23 Kwasowa Grota. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek kopiowanie, publikowanie lub modyfikowanie tekstów grafiki i innych materiałów chronionych prawem autorskim znajdujących się na stronie bez wyraźnej zgody autorów jest zabronione.
  Komnaty "VCMI". Redakcja, kontakt